SERVICE

SERVICE MECHANICAL SEAL

OVER HALL PUMP , OVER HALL MORTOR, OVER HALLHYDRAULIC

OER HALL MECHANICAL SEAL  CARTRIDEE SEAL  

รับตรวจเช็คปั๊มน้ำรั่ว ปั๊มน้ำไม่ทำงาน ปั๊มน้ำไม่ดูดน้ำ ปั๊มน้ำเสียงดังผิดปรกติก

รับซ่อมทุกอาการ รับเปลี่ยนถังปั๊มน้ำ 

รับเปลี่ยนลูกปืนปั๊มน้ำ รับพันมอเตอร์ 

รับติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น รับซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้า

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 137,909